Oddłużanie firm w ZUS i US – jak zlikwidować zadłużenie w urzędach?

14 marca 2018 Artykuły
Oddłużanie firm w ZUS i US - podpisywanie umowy

Polskie przedsiębiorstwa muszą radzić sobie z wieloma obciążeniami fiskalnymi, które często przewyższają możliwości najmniejszych podmiotów. Jednoosobowe działalności gospodarcze, czyli tzw. mikrofirmy nie zawsze są w stanie terminowo opłacać składki ZUS czy podatki. Masz problem z rosnącym zadłużeniem? Sprawdź, w jaki sposób możesz zlikwidować zaległości.

Zadłużenie w urzędzie skarbowym

Zaległość podatkowa może powstać w wyniku nieterminowego opłacania, np. zaliczek na podatek dochodowy. W takiej sytuacji podatnik może skorzystać z trzech rozwiązań – wystosować do urzędu wniosek o rozłożenie należności na raty, przedłużenie terminu płatności lub umorzenie zobowiązania. Dotyczy to nie tylko zasadniczej kwoty podatku, ale również odsetek.

Żeby rozłożyć na raty lub umorzyć zadłużenie w urzędzie skarbowym, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego US. Pismo powinno zawierać przede wszystkim dane podatnika oraz urzędu, a także informacje o kwocie zaległości i okresie, którego dotyczy. W uzasadnieniu wniosku należy powołać się na ważny interes osobisty lub publiczny – urząd pozytywnie rozpatruje prośby przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek klęsk żywiołowych, wspiera także osoby, które wykażą, że negatywne rozpatrzenie sprawy wywoła poważne szkody dla interesu publicznego. Konieczne jest również dołączenie dokumentów, które uzasadnią prośbę podatnika.

Oddłużanie firm w ZUS

Przedsiębiorcy posiadający zaległość w ZUS również mogą złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności. Oddłużanie firm w ZUS wygląda zatem podobnie jak w US.

Przepisy przewidują również możliwość umorzenia zaległości z tytułu nieopłaconych składek. Można z niego skorzystać jedynie w ściśle określonych przypadkach, do których należy trudna sytuacja finansowa lub rodzinna przedsiębiorcy, a także całkowita nieściągalność należności. Zachodzi ona np. wtedy, gdy dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku ani spadkobierców lub nie prowadzi już działalności i nie ma środków na spłatę zobowiązania. Przesłanką do umorzenia zaległości jest również sytuacja, w której dłużnik wykaże, że po uiszczeniu należności nie będzie mógł zaspokoić potrzeb życiowych swoich oraz swojej rodziny.

Kredyt na spłatę ZUS i US

Urzędy odrzuciły Twój wniosek o umorzenie zaległości lub rozłożenie należności na raty? Wyjściem z kryzysowej sytuacji może okazać się kredyt na spłatę ZUS i US, który pomoże zlikwidować zadłużenie. Co prawda banki nie oferują rozwiązań nastawionych stricte na oddłużanie firm w ZUS czy US – zazwyczaj drobiazgowo weryfikują klientów i wymagają przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu.

Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z pożyczki pozabankowej na dowolny cel. Przed wybraniem konkretnej oferty należy pamiętać o sprawdzeniu podmiotu, który oferuje pożyczkę – np. w Rejestrze Firm Pożyczkowych czy na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Warto również sięgnąć do rankingów ofert pozabankowych, żeby znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie. Ponadto można skorzystać z usług doświadczonego pośrednika kredytowego, który doradzi nam najlepsze rozwiązanie.